આઝાદીનો રંગ :યુરોપ અને અમેરિકા માં પણ જોવા મળ્યો

0
895

 યુરોપ અને અમેરીકામાં પણ ભારતનો તિરંગો લહેરાયો

INS તરંગિણી પર સવાર ભારતીય નૌસેનાના જવાનોએ યૂરોપીય ક્ષેત્રના સમુદ્રમાં તિરંગો ફરકાવ્યો હતો. INS તરંગિણી ભારતીય નૌ સેનાની પહેલી સેલ ટ્રેનિંગ શિપ છે. તેને 1997માં નેવીમાં સામેલ કરાઈ હતી.

બોસ્ટનમાં આકાશમાં અમેરિકાના ઝંડાની સાથે તિરંગો પણ લહેરાવાયો હતો. જમીનથી 200 મીટરની ઊંચાઈએ બંને ઝંડા લહેરાવામાં આવ્યા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here