રાજ્યની રાજનીતિમાં મોટા ઉલટફેર,બે મંત્રીઓ પાસેથી ખાતા છીનવાયા

0
658

મહેસુલ મંત્રાલય હર્ષ સંઘવીને સોપાયુ

જગદીશ પંચાલને માર્ગ અને મકાન વિભાગનો હવાલો

રાજ્યની રાજનીતિમાં મોટા ઉલટફેર

ગુજરાત સરકારના બે મંત્રીઓ પાસેથી ખાતા છિનવાયા

પુર્ણેશ મોદી પાસેથી માર્ગ મકાન ખાતું અને રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી પાસેથી મહેસૂલ ખાતુ પરત લેવાયું. મહેસૂલ ખાતું હર્ષ સંઘવી અને માર્ગ મકાન ખાતું જગદીશ પંચાલને અપાયું.

ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના બે મોટા નિર્ણય 2 સીનિયર મંત્રી પાસેથી ખાતા છીનવાયા, રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી પાસેથી મહેસૂલ ખાતુ છીનવાયું, પૂર્ણેશ મોદી પાસેથી માર્ગ મકાન ખાતુ લેવાયું, જગદીશ વિશ્વકર્મા સંભાળશે માર્ગ મકાન ખાતુ
મહેસૂલ વિભાગનો હવાલો હર્ષ સંઘવીને સોંપાયો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here